Jak napsat pohlednici?

Nevíte, jak se píše pohled?

Máte v plánu někomu z vašich blízkých poslat papírovou pohlednici z dovolené či jako blahopřání, ať už vámi ručně napsanou nebo zaslanou online prostřednictvím aplikace? Nejste si ovšem jisti tím, jaké jsou všechny náležitosti pohlednice? Zjistěte, jak se takový pohled vlastně píše a co všechno a v jaké podobě by měl obsahovat.

Podstatné náležitosti na pohlednici

Ručně psaný pohled má určitou symboliku a svoje osobité kouzlo. Jak ho ovšem napsat správně? Mezi důležité a podstatné náležitosti, které musí na pohlednici být, je kromě textu samozřejmě také adresa toho, komu jej posíláte. V levé části pohlednice je prostor pro napsání textu, vpravo je pak místo na adresu. A jak takovou adresu napsat?

Na prvním místě by mělo být oslovení v podobě pan / paní, slečna, rodina apod. na dalším řádku pak uvedete ulici s číslem popisným a pod něj poštovní směrovací číslo a název obce. Pokud posíláte pohled ze zahraničí, nezapomeňte k adrese uvést také zemi, do které má být doručena. Správně napsaná adresa je základem k úspěšnému doručení pohledu.

Text samotný pak pište čitelně, jasně, stručně a výstižně, protože jste omezeni prostorem. Soustřeďte svoje myšlenky spíše do krátkých vět, které se budou adresátovi číst mnohem lépe. Můžete popsat svoje zážitky z dovolené, popřát vše nejlepší k narozeninám nebo hezké svátky. Nezapomeňte také na podpis, aby adresát věděl, od koho mu pohled přišel.

Do horní části pohlednice můžete napsat i aktuální datum, kdy jste text psali, ale není to samozřejmě nutností.

Nezapomeňte na správně zvolenou hodnotu známky

Pokud posíláte pohled ručně psaný, kromě adresáta je důležité nejen nezapomenout na pohled nalepit známku, ale také musíte použít tu správnou. Na pohlednici je totiž nutné nalepit známku potřebné hodnoty, jinak by vám jej pošta neodeslala. Pokud si tedy nejste jisti, jakou hodnotu známky zvolit, není nic jednoduššího než se zeptat třeba na poště. V době různých svátků, jako jsou Velikonoce, Vánoce nebo Nový rok, si dokonce můžete zakoupit i tematickou známku na pohled.

Různé možnosti odeslání pohlednice

V dnešní době máte hned několik možností, co se odeslání pohlednice jako takové týče. Jednou z možností je pohled napsat ručně, nalepit na něj známku a vhodit ho do kterékoliv funkční poštovní schránky, kterých je po celé České republice dlouhá řada. Další možností je odeslat pohled prostřednictvím některé z poboček České pošty, kde si můžete rovnou i zakoupit správnou známku.

A pokud nepreferujete ručně psaný text nebo nemáte čas zaběhnout na poštu či do schránky, pak můžete pohled poslat i online, a to s využitím mobilní aplikace nebo webového rozhraní. Na takový pohled si lze nechat vytisknout i libovolnou fotografii.

Vyberte si u nás: